ادامه مطلب...

قوم تپه در موقعیت جغرافیایی ۵۰ درجه و ۴۸ دقیق شرقی و ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی در استان آذربایجان شرقی و شمال شرقی شهرستان تبریز قرار دارد. قوم تپه نام تپه منطقه کویری است در نزدیکی شهر تبریز که با بافت جغرافیایی منطقه تفاوت چشمگیری دارد.
گستره کویر جهتی شمال غربی جنوب شرقی دارد و در میان دارای نمکزار کوچکی است. تپه های ماسه ای منفرد کوچکی در این منطقه به چشم میخورد که مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. این منطقه بطور طبیعی و به علت وزش بادهای منطقه و تجمیع خاک ها و گردو غبار منطقه بصورت تپه های شنی در آمده است.

ادامه مطلب...

بافت تاریخی روستای دیزج خلیل یکی از بافتهای تاریخی-فرهنگی با ارزش کشور می باشد. این روستا بعنوان روستای پایلوت گردشگری بوم گردی شهرستان شبستر انتخاب شده است.

بافت تاریخی این روستا شامل چند هسته اولیه تاریخی است که محورهای خطی بافت محلات در امتداد این هسته ها شکل گرفته اند. هسته های اصلی شکل گیری بافت روستا بر اساس مظهر و استخر قناتهای اصلی روستا شکل گرفته است. عناصر شکل دهنده این هسته های اصلی و مرکز محلات شامل مظهر قنات و استخرهای ساخته شده جلوی مظهر قنات، درختان کهنسال جوار این حوضها و عناصر مذهبی و تجاری ای بوده است که همگی بصورت میدانچه ای که چهارسوی دسترسی به محورهای محله از آن انشعاب می گرفته است، استقرار یافته اند.

آخرین اخبار

تبلیغ

تست تبلیغ